Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας

πηγή:pixabay

Επιστροφή στο σχολείο και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μετά από το διάστημα παραμονής στο σπίτι.

Η επιστροφή στο σχολείο στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, αποτελεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Η ενίσχυση της ψυχικής μας ανθεκτικότητας, δηλαδή της ικανότητάς μας να αξιοποιούμε τα δυνατά μας στοιχεία, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και στο περιβάλλον μας και να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες στη ζωή μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτήν τη φάση.

Στη συνέχεια προτείνονται σύμφωνα με το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας ορισμένες χρήσιμες επισημάνσεις που αφορούν στην ενεργοποίηση και ενίσχυση των βασικών τομέων που συμβάλλουν στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών, παιδιών μας.

πηγή:pixabay

Επανασυνδεόμαστε σε μια διαφορετική πραγματικότητα και σε νέες συνθήκες με έμφαση στις σχέσεις. Η ανθρώπινη επαφή και η σχέση μας με τους άλλους μας δίνουν την αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια ομάδα, λαμβάνουμε και παρέχουμε στήριξη και αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι στα δύσκολα. Επιστρέφοντας στην τάξη είναι σημαντικό να δοθεί το μήνυμα ότι η τάξη μπορεί να είναι μια ομάδα, όπου υπάρχει Αλληλοϋποστήριξη και Φροντίδα ακόμα και σε δύσκολες περιόδους.

Επανεκτιμούμε και αναγνωρίζουμε ακόμη περισσότερο τις προσωπικές μας δυνάμεις και τα χαρακτηριστικά που μας βοήθησαν να τα καταφέρουμε. Η πίστη στον εαυτό και στις προσωπικές πηγές δύναμης βοηθά τους ανθρώπους να ανακάμπτουν από τις δυσκολίες συντομότερα και πιο αποτελεσματικά. Η σύνδεση με προηγούμενες εμπειρίες επιτυχίας και η υπέρβαση δυσκολιών συμβάλλει στο να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι τα δυνατά τους σημεία, να αναγνωρίσουν ικανότητες και να ανακτήσουν την αίσθηση ότι «τελικά θα τα καταφέρουμε».

Επανεξετάζουμε και αξιοποιούμε όλες τις δυνατές πηγές στήριξης σε όλα τα επίπεδα στο περιβάλλον μας. Είναι σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να συνειδητοποιούμε τα στοιχεία που μας ενισχύουν στη ζωή μας (πηγές στήριξης), είτε αφορούν σε πρόσωπα είτε σε καταστάσεις. Στις δυσκολίες μας, τα στοιχεία αυτά μπορούν να αναδειχθούν σε πολύτιμα στηρίγματα που θα μας επιτρέψουν να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και να προχωρήσουμε.

Επανελέγχουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχουμε για ανάληψη πρωτοβουλιών. Η αίσθηση ότι αναλαμβάνουμε ευθύνη για δράσεις, βοηθά να αποκτήσουμε την αίσθηση ελέγχου στα πράγματα και να διατηρήσουμε την ηρεμία μας.Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά που αισθάνονται συμμέτοχοι σε δράσεις του σχολείου, αλλά και για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Επανερχόμαστε και στηριζόμαστε στην κινητήριο δύναμη αξιών και βαθύτερων πεποιθήσεων που μας καθοδηγούν στις επιλογές μας και τον τρόπο δράσης μας. Η συνειδητοποίηση και η βαθύτερη κατανόηση των αξιών που πρεσβεύουμε, βοηθά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας, στο να τεθούν στόχοι και να επιδιώξουμε την πραγμάτωσή τους με σταθερότητα και συνέπεια.

Επαναπροσδιορίζουμε και ιεραρχούμε τους νέους στόχους μας στο πλαίσιο των νέων συνθηκών και με βάση τις νέες αναδυόμενες ανάγκες μας. Οι στόχοι αυτοί είναι σκόπιμο να είναι μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του ατόμου, βραχυπρόθεσμοι, ρεαλιστικοί και εφικτοί και να διευρύνονται στην πορεία. Όταν αλλάζουν τα δεδομένα, είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να αναθεωρεί τους στόχους του και να τους αναπροσαρμόζει, ώστε να συνεχίσει να αντλεί ικανοποίηση και να αποδίδει νόημα στη ζωή του.

Επαναλαμβάνουμε στους μαθητές, παιδιά μας, πως στη ζωή έχουν σημασία οι εμπειρίες που αποκτούμε. Βρίσκουμε ευκαιρίες να αναφέρουμε ότι για τις ευχάριστες αλλά και για τις δύσκολες στιγμές μας έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μας βοηθούν και μας στηρίζουν.Ενθαρρύνουμε τους μαθητές, παιδιά μας, να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι να πιστεύουν στον εαυτό τους, να αξιοποιούν τις πηγές στήριξης και να κάνουν όνειρα για το μέλλον.

πηγή:pixabay

πηγή:Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας

Αφήστε τα σχόλιά σας, Ελάτε να γνωριστούμε!