Η Θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης

πηγή;google

Τα τελευταία χρόνια, έρευνες στον τομέα της μάθησης, έχουν οδηγηθεί στη θεωρία της πολλαπλής Νοημοσύνης. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι το κάθε άτομο έχει ένα διαφορετικό στυλ μάθησης και διαφορετικά είδη νοημοσύνης που χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του.

Ενώ κάποιοι μπορεί να μάθουν πολύ εύκολα σε ένα γλωσσικό περιβάλλον (ανάγνωση και γραφή), άλλοι διδάσκονται πιο αποτελεσματικά μέσω της λογικο-μαθηματικής οδού, την ίδια στιγμή που άλλοι επωφελούνται περισσότερο από την κιναισθητική νοημοσύνη (μάθηση κάνοντας κάτι με τα χέρια).

Το κάθε άτομο διακατέχεται από το κάθε είδος νοημοσύνης αλλά υπάρχει πάντοτε μια προεξάρχουσα, κυρίαρχη νοημοσύνη.

Η ενασχόληση με τα πολλαπλά είδη νοημοσύνης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τον Howard Gardner του πανεπιστημίου του Harvard και συνεχίζεται έως και σήμερα.

Ο Howard Gardner αρχικά εντόπισε 7 διαφορετικά είδη νοημοσύνης αλλά ύστερα από έρευνες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν συνολικά 9 είδη νοημοσύνης:

πηγή:google
  • Λεκτική/ γλωσσική νοημοσύνη: Η γλωσσική νοημοσύνη αφορά την παραγωγή της γλώσσας, αλλά και την ευαισθησία για λεπτές αποχρώσεις, κανόνες και ρυθμούς της γλώσσας . Σχετίζεται με λέξεις είτε προφορικά είτε γραπτά. Οι άνθρωποι με λεκτική-γλωσσική νοημοσύνη χαρακτηρίζονται από  ευκολία στη χρήση των λέξεων και της γλώσσας και στην κατανόηση οδηγιών και σημασιών λέξεων. Είναι συνήθως καλοί στην ανάγνωση, στον γραπτό λόγο, στην αφήγηση ιστοριών και στην απομνημόνευση λέξεων και ημερομηνιών. Μαθαίνουν καλύτερα μέσω της ανάγνωσης, της τήρησης σημειώσεων και της συζήτησης ενώ μαθαίνουν ξένες γλώσσες πολύ εύκολα καθώς έχουν υψηλή λεκτική μνήμη και ανάκληση και μια ικανότητα να καταλαβαίνουν και να χειρίζονται σωστά τη σύνταξη και τη δομή.
  • Λογικομαθηματική νοημοσύνη: Σχετίζεται με αριθμούς, με τη λογική, την αφαιρετική ικανότητα και την ικανότητα επαγωγικής και απαγωγικής λογικής. Τα άτομα με λογική / μαθηματική νοημοσύνη διαθέτουν ιδιαίτερες ικανότητες συλλογισμού, αναγνώρισης περιληπτικών σχεδίων, επιστημονικής σκέψης και έρευνας καθώς και εκτέλεσης σύνθετων υπολογισμών.
  • Μουσική νοημοσύνη: Μουσική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να απολαμβάνεις, να εκτελείς και να συνθέτεις μουσικά κομμάτια. Σχετίζεται με ευαισθησία στην κίνηση, στο ρυθμό και στη χροιά του ήχου καθώς και με τις συναισθηματικές αποχρώσεις της μουσικής. Τα άτομα που διαθέτουν μουσική νοημοσύνη μαθαίνουν καλύτερα μέσω της ανάγνωσης. Μάλιστα χρησιμοποιούν τραγούδια  ή το ρυθμό για να μάθουν ή να απομνημονεύσουν πληροφορία.
  • Χωροταξική νοημοσύνη: Αυτό το είδος νοημοσύνης σχετίζεται με την ικανότητα να παρατηρείς και να χειρίζεσαι νοερά αντικείμενα, να παρατηρείς και να αναπαριστάς χωρικά σχέσεις και αντικείμενα. Τα άτομα με υψηλή χωροταξική νοημοσύνη διαθέτουν ισχυρή οπτική μνήμη, καλλιτεχνικές τάσεις και ζωηρή φαντασία. Παράλληλα, διαθέτουν πολύ καλό προσανατολισμό στο χώρο αλλά και καλό οπτικοκινητικό συντονισμό.
  • Κιναισθητική νοημοσύνη: Αυτό το είδος νοημοσύνης αφορά στην ικανότητα να χρησιμοποιείς συντονισμένα κινητικές δεξιότητες. Άτομα που διαθέτουν υψηλή κιναισθητική νοημοσύνη χρησιμοποιούν το σώμα τους ώστε να επιλύουν προβλήματα, να χρησιμοποιούν ιδέες και να εκφράζουν συναισθήματα, να μιμούνται, να εκφράζονται μέσω του σώματος. Μαθαίνουν λοιπόν καλύτερα μέσω της σωματικής δραστηριότητας και διαθέτουν υψηλότερη σωματική μνήμη.
  • Διαπροσωπική Νοημοσύνη: Η διαπροσωπική νοημοσύνη αφορά την ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι τους σκοπούς των άλλων ανθρώπων, τα κίνητρά τους, την οπτική τους γωνία, να αποδίδεις κίνητρα στη συμπεριφορά τους, να συνεργάζεσαι και να αλληλεπιδράς με άλλους.
  • Ενδοπροσωπική νοημοσύνη: Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να κατανοώ τα βαθύτερα αισθήματα μου, τις επιθυμίες μου και τις ιδέες μου. Αφορά την ικανότητα προσωπικής γνώσης με κατεύθυνση τον ίδιο μας τον εαυτό.
  • Νατουραλιστική νοημοσύνη: Αυτό το είδος νοημοσύνης συνδέεται με την ικανότητα να αναγνωρίζω και να συνδέω πληροφορίες προερχόμενες από το φυσικό περιβάλλον. Άτομα με υψηλή νατουραλιστική νοημοσύνη μαθαίνουν καλύτερα όταν το υπό συζήτηση θέμα σχετίζεται άμεσα με τη φύση και το περιβάλλον.
  • Υπαρξιακή νοημοσύνη: Άτομα με υψηλό δείκτη αυτού του τύπου νοημοσύνης προβληματίζονται έντονα με θέματα ύπαρξης και ανυπαρξίας, καλού και κακού, σωστού και λάθους.
πηγή:google

Όλα τα είδη νοημοσύνης είναι απαραίτητα στη ζωή μας.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς, χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα είδη, και όχι μόνο τη λεκτική/γλωσσική και τη λογικομαθηματική νοημοσύνη, και να διδάσκουν πολυεπίπεδα και σφαιρικά ώστε ένα επιτυγχάνεται η μάθηση, και να γίνεται αυτό με ευχάριστο αλλά και φιλικό προς το παιδί τρόπο!

πηγή:psychomotor

Αφήστε τα σχόλιά σας, Ελάτε να γνωριστούμε!