Μη κλασικές πρακτικές μάθησης:Verita International School

πηγή:veritaschool.gr

H επιλογή του κατάλληλου σχολείου αποτελεί εξαιρετικά κρίσιμη απόφαση για τη μελλοντική ευημερία και επιτυχία των παιδιών μας.

Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, ο εγκέφαλος, ξεκινά να αναπτύσσει τα «νευρικά μονοπάτια» που θα καθορίσουν το πώς θα ανταποκρίνονται σε διάφορες περιστάσεις καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Το Verita International School αφορά σε ένα αγγλόφωνο ιδιωτικό σχολείο, το οποίο χρησιμοποιεί το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλίας & Ουαλίας.

O κύριος σκοπός του είναι να παρέχει στους μαθητές ένα διεθνές διαβατήριο, τόσο στην προσωπική όσο και στην εκπαιδευτική τους ανέλιξη, ως αυριανοί πολίτες του κόσμου!

Tο Verita International School Athens είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο εντοπίζει τα μοναδικά χαρακτηριστικά και αφουγκράζεται τις συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών, ενθαρρύνοντας τις προσπάθειές τους και αναδεικνύοντας τις ξεχωριστές ικανότητές τους.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βιωματικής μάθησης, της αξιοποίησης δηλαδή των ερεθισμάτων που προκύπτουν μέσα από το παιχνίδι, την τέχνη, τις επιστήμες, την επαφή με τη φύση, αλλά και μέσω της κοινωνικής εργασίας, εξάπτοντας τη φαντασία και την περιέργεια των μαθητών.

Καινοτόμες Μέθοδοι Εκμάθησης


Μαθητές οι οποίοι μαθαίνουν να είναι αυτόνομοι πολίτες του κόσμου, με την ικανότητα να προσεγγίζουν ζητήματα και ιδέες μέσω μίας πολυπρισματικής οπτικής


Διδακτική προσέγγιση που βασίζεται στην ιδέα ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μοιράζονται την ευθύνη για τη μάθηση, ωθώντας τα παιδιά να λαμβάνουν ενεργό ρόλο και όχι να είναι απλοί ακροατές


Εκπαιδευτικοί που αναγνωρίζουν ότι κάθε μαθητής έχει διαφορετικές δεξιότητες και ενδιαφέροντα και χρειάζεται μοναδική διδακτική προσέγγιση

Το VeritaI nternational School Athens είναι ένα καινοτόμο σχολείο, έχοντας ως μοναδικό σκοπό να καλλιεργήσει και ενισχύσει τόσο τον πνευματικό όσο και τον συναισθηματικό κόσμο των μαθητών του, ενθαρρύνοντας κάθε τους βήμα και αναδεικνύοντας τις μοναδικές ικανότητές τους!

Δώστε την ευκαιρία στο παιδί σας να γνωρίσει ένα σχολείο που δεν περιορίζεται μόνο στη μόρφωση, αλλά ταυτόχρονα καλλιεργεί δεξιότητες και ικανότητες που θα τον συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή!

πηγή:veritaschool

One thought on “Μη κλασικές πρακτικές μάθησης:Verita International School

Αφήστε τα σχόλιά σας, Ελάτε να γνωριστούμε!