Οικολογικά Σχολεία – eco schools

πηγή:pixabay

Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» απευθύνεται σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει, να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, τη συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά στον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και τη μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).

Το Πρόγραμμα, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Όταν το σχολείο ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης και αφού αξιολογηθεί ονομάζεται «Οικολογικό Σχολείο» και επιβραβεύεται με την Πράσινη Σημαία. Μετά από δύο χρόνια από τη βράβευσή του, επαναξιολογείται, ώστε να μπορεί να συνεχίζει να φέρνει επάξια τον τίτλο του.

Στη χώρα μας συμμετέχουν τα σχολεία

πηγή:ecoschools

Αφήστε τα σχόλιά σας, Ελάτε να γνωριστούμε!