Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

AN EQUAL WORLD IS AN ENABLED WORLD

πηγή:pixabay

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε από το United Nations Development Programme (UNDP) η αναφορά του Ο.Η.Ε. που αφορά στο δείκτη Gender Social Norms Index . Ο δείκτης μετρά πώς οι κοινωνικές πεποιθήσεις σε 75 χώρες (στην αναφορά δε συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα) παρεμποδίζουν την έμφυλη ισότητα των φύλων στη δημόσια και την ιδιωτική ζωή.

Διαβάζοντας την αναφορά του Ο.Η.Ε. παραθέτω ενδεικτικά ορισμένα από τα μετρήσιμα συμπεράσματά της, αν και η παραπάνω εικόνα εμμέσως τα προλογίζει:

Σχεδόν το 90% των αντρών και των γυναικών τρέφουν κάποια ασυνείδητη προκατάληψη εναντίον των γυναικών.

Στην Αφρική, νότια της Σαχάρας, 1 γυναίκα σε κάθε 180 γυναίκες πεθαίνει στη γέννα (ποσοστό μεγαλύτερο κατά 20 φορές από το ποσοστό στις ανεπτυγμένες χώρες).Παρόλο που κατά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες σημειώθηκε πρόοδος στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας.

Θα χρειαστούν τουλάχιστον 257 χρόνια για να κλείσει το χάσμα των φύλων ως προς τις οικονομικές ευκαιρίες.
Σήμερα, περισσότερο από το 40% των ανθρώπων πιστεύει ότι οι άνδρες είναι καλύτερα στελέχη επιχειρήσεων.

Ο αριθμός των αρχηγών κρατών που είναι γυναίκες είναι χαμηλότερος σήμερα από ό,τι πριν από πέντε χρόνια, με μόλις 10 γυναίκες να κατέχουν αυτή τη θέση μεταξύ 193 χωρών.
Σχεδόν το 50% των ανθρώπων πιστεύει ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι πολιτικοί ηγέτες.
Παρόλο που τα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές είναι παρόμοια για τα δύο φύλα και δεν υπάρχει διάκριση, στα ποσοστά των εκλεγμένων υποψήφιων στα κοινοβούλια υπάρχει σαφής διάκριση με μόνο το 24% που κατέχουν έδρα να είναι του γυναικείου φύλου.
Ακόμα πιο απογοητευτικό είναι το ποσοστό ως προς τις κυβερνητικές θέσεις που κατέχει το γυναικείο φύλο αφού αποτυπώνεται στο 5% επί του συνόλου.

Το 28% του 80% του παγκόσμιου πληθυσμού πιστεύει ότι είναι δικαιολογημένο ένας άντρας να χτυπάει τη γυναίκα του.

To sum up, η επένδυση στην ισότητα των φύλων έχει καταλυτική επίδραση στην Ατζέντα Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2030 (UN doc), αφού 45 στόχοι και 54 δείκτες του πλαισίου SGD συνδέονται άμεσα με αυτή.

Οφείλω να παραθέσω και το θεωρητικό μου συμπέρασμα…Μια αόρατη απειλή, μια προσβολή στη δικαιοσύνη και την πραγματική αξιοκρατία!Οφείλουμε όμως να κάνουμε την έκπληξη που θα περιλαμβάνει προτάσεις για βήματα προκειμένου να αλλάξει η εικόνα προς το καλύτερο.

Ο σεβασμός στο φύλο μαθαίνεται, επικοινωνείται και εξωτερικεύεται
με βάση τις εμπειρίες, τα μηνύματα και τους κανόνες που ορίζει η οικογένεια βάσει
μιας ομαλοποιημένης πορείας ζωής μέσω των κοινωνικών
δομών, του πολιτισμού και των εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων.

Τα κοινωνικά πρότυπα που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων μπορούν να επικρατήσουν όταν τα άτομα που διαθέτουν τις γνώσεις ενεργήσουν σωστά, αλλάζοντας τις άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ των
ατόμων μέσα στην κοινωνία, παρέχοντας στους νέους την εμπειρία και τις πληροφορίες που προάγουν τις διαφορετικές αξίες και συμπεριφορές.

Τότε μόνο η προοπτική της ισότητας των φύλων είναι ορατή στο κοντινό μέλλον.

Fyi: Ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες έστειλε σήμερα ένα σχετικό μήνυμα: “It is time to stop trying to change women, and to start changing the systems…”  (βλέπετε σχετικό link).

Αφήστε τα σχόλιά σας, Ελάτε να γνωριστούμε!