Υγεία

Κλιματιστικά και Covid-19: όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

πηγή:pixabay

Οι κλιματιστικές μονάδες ενδέχεται να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση του COVID – 19 με μηχανικό τρόπο από άτομα που είναι ήδη φορείς. Συνεπώς σε ένα σπίτι ή γραφείο που οι διαμένοντες ή εργαζόμενοι είναι όλοι υγιείς δεν υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης.

Πρωταρχικής σημασίας, τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει, έχει η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν σε εγκαταστάσεις κλιματισμού με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας Covid – 19 και τη διασφάλιση της υγεία όλων των μελών μιας οικογένειας και των εργαζομένων.

Τα προσωπικά απλά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε προκειμένου να προβούμε σε συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων κλιματισμού που διατηρούμε στο σπίτι μας αλλά και να είμαστε ενημερωμένοι για το τι απαιτείται να γίνεται στο χώρο της εργασίας μας:

Βασική οδηγία: προσπαθούμε να μη χρησιμοποιούμε τα κλιματιστικά μηχανήματα, αν αυτό δεν είναι απόλυτα απαραίτητο.

Καθαρισμός και συντήρηση των φίλτρων

Σε οικιακού τύπου κλιματιστικά, η αποκομιδή και ο καθαρισμός των φίλτρων μπορεί να γίνει και από εμάς τους ίδιους χωρίς μεγάλη δυσκολία αλλά με τα απαραίτητα μέτρα αναπνευστικής προστασίας. Η συντήρηση των φίλτρων απαιτείται να γίνεται 2 με 3 φορές το χρόνο. (παρακολούθησε τη διαδικασία καθαρισμού των φίλτρων στο video παρακάτω).

Χημικός καθαρισμός

Ο χημικός καθαρισμός των στοιχείων του κλιματισμού γίνεται από ειδικό πιστοποιημένο ψυκτικό και κρίνεται αναγκαίος και υποχρεωτικός στις επιχειρηματικές μονάδες.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις όλων των υφιστάμενων κεντρικών συστημάτων κλιματισμού προκειμένου να προσάγεται η μέγιστη δυνατή παροχή νωπού αέρα σε όλους τους εργασιακούς χώρους.

Στις μεγάλες επιχειρησιακές μονάδες, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο να λειτουργήσει το κλιματιστικό, τότε δεν πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία ανακύκλωσης του αέρα στον εσωτερικό χώρο.

Συστηματικός φυσικός αερισμός του χώρου

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένης της κατάστασης, και ανεξαρτήτως του τύπου κλιματιστικού που διαθέτουμε, ανοίγουμε τα παράθυρα ανά 15 λεπτά για να ανανεώνεται ο αέρας ακόμη και με παράλληλη χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν μείωση του χρόνου παραμονής του αέρα σε ένα δωμάτιο/ εργασιακό χώρο.

πηγή:Ώρα Ελλάδος 24/4/2020 | OPEN TV

Σημαντική υπενθύμιση προσωπικής υγιεινής: το κλείσιμο του καλύμματος της λεκάνης κατά τη λειτουργίας των δοχείων πλύσης (καζανάκια) με σκοπό τη μείωση της διασποράς των σταγονιδίων, για πρόληψη και προστασία της υγείας των χρηστών.

πηγή:www.news4health.gr

Απάντηση