Εκπαίδευση

Καλή μας αρχή!!!

πηγή:pixabay

Ήρθε η στιγμή που η σχολική χρονιά ξεκινάει.

Όλη την εβδομάδα προετοιμαζόμαστε για τη νέα σχολική πραγματικότητα
και τις διαδικασίες οργάνωσης που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο
σπίτι αλλά και τα παιδιά μας στο σχολείο.


Πως ,όμως, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας στο μέγιστο εφικτό επίπεδο;

Με motto μας το Safety first και στόχο μας start something priceless for you and your children παρακάτω οι προτάσεις μας:

mask guidelines for parents

πηγή:pixabay

  • Καλό θα ήταν τα παιδιά να έχουν καθημερινά τουλάχιστον 3 μάσκες μαζί τους υφασμάτινες ή μιας χρήσης και να τις αλλάζουν σε κάθε διάλειμμα.
  • Οι μάσκες να βρίσκονται σε πλαστικό σακουλάκι με το όνομα του παιδιού.
  • Το σακουλάκι αυτό να έχει τον τίτλο ‘καινούριες μάσκες’.
  • Τα παιδιά προτείνουμε να έχουν μαζί τους και ένα δεύτερο πλαστικό σακουλάκι με το όνομά τους για την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μασκών με τον τίτλο ‘χρησιμοποιημένες μάσκες’ προκειμένου όλες οι μάσκες, ακόμα και οι μάσκες μια χρήσης, να απορρίπτονται στο τέλος της ημέρας στο σακουλάκι με τον τίτλο ‘χρησιμοποιημένες μάσκες’ και να αντικαθίστανται από καινούριες την επόμενη.
  • Οι υφασμάτινες μάσκες θα πρέπει να πλένονται καθημερινά και να σιδερώνονται.
  • Όλες οι μάσκες να φέρουν το όνομα του παιδιού μας, ακόμα και οι μάσκες μιας χρήσης.
  • Προτείνουμε, να χρησιμοποιήσετε σακουλάκια με κλείσιμο και ανεξίτηλο μαρκαδόρο για την επωνυμία.
  • Τέλος, στις ηλικίες 5 με 7 να χρησιμοποιήσετε για λίγο τις μάσκες στο σπίτι ώστε να μάθουν τα παιδιά να τις φοράνε σωστά και να τις συνηθίσουν.

Την πρώτη εβδομάδα επιστροφής και προσαρμογής στο σχολείο καλό είναι να συζητάμε την καινούρια μας ρουτίνα και τους νέους κανόνες ασφάλειας καθώς και για τα συναισθήματά των παιδιών μας σχετικά με τη νέα πραγματικότητα.


Ωστόσο, είναι αρκετά σημαντικό να μη ξεχνάμε να τονίζουμε στα παιδιά και στους εαυτούς μας για την υγιεινή (χέρια στο πρόσωπο, στόμα, τουαλέτα κλπ.), τον προσωπικό τους χώρο, τις αποστάσεις , να μην
ενθαρρύνουμε τις αγκαλιές και τα φιλιά αλλά μπορούμε να χαιρετάμε ο ένας τον άλλον με διάφορους άλλους τρόπους.

start something priceless

Απάντηση