Στάση Ζωής

gynaika…esi!

pixabay

It is time to stop trying to change women, and to start changing the systems…

Ο σεβασμός στο φύλο μαθαίνεται, επικοινωνείται και εξωτερικεύεται με βάση τις εμπειρίες, τα μηνύματα και τους κανόνες που ορίζει η οικογένεια βάσει μιας ομαλοποιημένης πορείας ζωής μέσω των κοινωνικών δομών, του πολιτισμού και των εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων,

Because…

AN EQUAL WORLD IS AN ENABLED WORLD!!!

pixabay

megalonontasmazi.com

Απάντηση