Εκπαίδευση

Μάθε το ρόλο σου…

px Πιστεύω πως όσο ψάχνει και ασχολείται ένας γονέας με το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο που έχει επιλέξει να φοιτούν τα παιδιά του, ανακαλύπτει προβλήματα ή καταστάσεις που δε του αρέσουν, παράλληλα, όμως, βρίσκει και τις απαντήσεις που άλλοτε τις αποδέχεται και άλλοτε όχι. Σε κάθε περίπτωση ο ρόλοι χρειάζεται να ξεκαθαριστούν και να… Continue reading Μάθε το ρόλο σου…