Ερωτήσεις που οφείλουν να κάνουν οι γονείς στους παιδαγωγούς των παιδιών τους

pixabay

Στο γραφείο πάντα είχα τη φοβία να μη με απογοητεύσει ο line manager μου και όχι τι θα γίνει εάν κάνω κάποιο λάθος εγώ. Αυτό συνέβαινε, όχι γιατί πίστευα ότι μπορούσα να καταφέρω τα πάντα, αλλά γιατί έδινα σημασία στο πως εκείνος θα χειριζόταν πιθανά λάθη μου και θα προστάτευε εμένα και την ομάδα μου λειτουργώντας ως μέντοράς μου με copy μίας εξαιρετικής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα και skills.

Αυτό, αναζητώ από τους παιδαγωγούς και τη διεύθυνση του σχολείου των παιδιών μου, να είναι προετοιμασμένοι, να έχουν την εμπειρία που απαιτείται, και να λειτουργήσουν ως μέντορες για εκείνα.

pixabay

Παρακάτω, ενδεικτικά, τι οφείλουμε να ρωτήσουμε ως γονείς, τους εκπαιδευτικούς των παιδιών μας, ανεξαρτήτως αν το σχολείο που έχουμε επιλέξει και μπορούμε να afford, είναι δημόσιο ή ιδιωτικό.

1.Παρουσίαση της εμπειρία τους στο συγκεκριμένο επίπεδο της εκπαίδευσης των παιδιών μας.

2.Παρουσίαση των επιπλέον εκπαιδευτικών-συνεργατών (μουσικής, καλλιτεχνικών, γυμναστικής, πληροφορικής κτλ)

3.Ποιοι είναι οι στόχοι που έχουν θέσει στο γνωστικό αντικείμενό τους πέραν των δεδομένων που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας;

4.Θα υπάρχουν εξατομικευμένοι στόχοι ανάλογα με το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα κάθε μαθητή (μάθηση σε επίπεδο πολλαπλών ταχυτήτων ανά ομαδούλες);

5.Θα υπάρξει ενασχόληση των μαθητών με καινοτόμες μεθόδους απελευθέρωσης των συναισθημάτων τους και καθοδήγησης της αντιμετώπισης αυτών (π.χ. του θυμού, της ζήλειας, του ανταγωνισμού);

6.Η out of the box γνώση, πως θα επιτευχθεί για αυτή τη χρονιά;

7.Η αυτορρύθμιση και η συμβολή της στην καθημερινότητα των παιδιών μας (π.χ. στην τροφία, στην τουαλέτα, στο ρουχισμό, στα γνωστικά του καθήκοντα); 

Παρακάτω ενδεικτικά τι οφείλουμε να ρωτήσουμε τη διοίκηση του σχολείου των παιδιών μας.

pixabay


1.Ώρες επικοινωνίας με τους παιδαγωγούς;

2.Θα υπάρξει συνεργασία με κάποιο παιδοψυχολόγο που θα παρακολουθεί τα παιδιά, θα καταγράψει το ιστορικό τους και θα μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί του κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς;

3.θα δει τα παιδιά κάποιος λογοθεραπευτής/εργοθεραπευτής κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς;

4.Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος με ποιο νοσοκομείο συνεργάζεστε και ποιο είναι το πρωτόκολλο που ακολουθείτε;

5.Θα υπάρξουν digital ομάδες γονέων προκειμένου να ενημερωθούμε και να βοηθηθούμε ως γονείς σε θέματα σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση , τη ψυχολογική χειριστικότητα κτλ;

Μπορεί να μη ταιριάζουν όλες οι ερωτήσεις στην ηλικία του παιδιού-μαθητή σας αλλά σίγουρα του οφείλεται να γνωρίζεται τις απαντήσεις σε ορισμένες βασικές από αυτές καθώς και το μαθησιακό πλαίσιο και τους στόχους που τίθεντο στο γενικό σύνολο της τάξης αλλά και ατομικά.

Και μη ξεχνάμε SAFETY FIRST

px

megalonontasmazi.com

Αφήστε τα σχόλιά σας, Ελάτε να γνωριστούμε!