Εκπαίδευση, Υγεία

RETURN TO SCHOOL POLICY

πηγή:pixabay Ύστερα από 2,5 μήνες τα δημοτικά σχολεία θα γεμίσουν ξανά με γέλια και ζωντάνια. Για την επαναλειτουργία τους τα σχολεία έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας. Παρακάτω συνοπτικά σημαντικές πληροφορίες για την επιστροφή των μαθητών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται: Την πρώτη… Continue reading RETURN TO SCHOOL POLICY