Εκπαίδευση

StaEllinika: the official teaching and learning tool for the Greek Diaspora!

πηγή:google Διαδικτυακή Λύση για σχολεία που διδάσκουν ελληνικά. Online Solution for Schools Teaching Greek. Η πλατφόρμα www.staellinika.com είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ΙΣΝ Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser (SFU), με την υποστήριξη του Ιδρύματος “Σταύρος… Continue reading StaEllinika: the official teaching and learning tool for the Greek Diaspora!