Στάση Ζωής, Ψυχολογία

NLP (Neuro Linguistic Programming) Νευρογλωσσικός προγραμματισμός

πηγή:google Θα προσπαθήσω να μεταφέρω πως το έχω βιώσει από τη μέχρι τώρα προσωπική μου εμπειρία... ως κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (social skills) και συνειδητές ενέργειες, που είναι πολύ εύκολο να μάθεις και να σου δείξουν άλλον ένα νέο πιο θετικό τρόπο να μπορείς να επικοινωνείς, να παίρνεις αποφάσεις, να επαναπροσδιορίζεις… Continue reading NLP (Neuro Linguistic Programming) Νευρογλωσσικός προγραμματισμός