Εκπαίδευση, Ψυχολογία

Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας

πηγή:pixabay Επιστροφή στο σχολείο και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μετά από το διάστημα παραμονής στο σπίτι. Η επιστροφή στο σχολείο στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, αποτελεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η ενίσχυση της ψυχικής μας ανθεκτικότητας, δηλαδή της ικανότητάς μας να αξιοποιούμε τα… Continue reading Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας