Προσωπικότητες

The Legend of Keanu Reeves

πηγή:https://www.gq.com Όλα στη ζωή αλλάζουν, αλλά το παν είναι να είμαστε εμείς σε θέση να τα αντιμετωπίζουμε! Για να γίνει αυτό, πρέπει να βρισκόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο στο κέντρο μας (να έχουμε επίγνωση), συνειδητοποιώντας τις καταστάσεις. Κάνοντας deep diving στη ζωή του Keanu Reeves, γιατί ως ηθοποιός είναι πολύ κοντά στα δικά μου καλλιτεχνικά… Continue reading The Legend of Keanu Reeves