Anatolia School

πηγή:google

Tο Anatolia School είναι ένα σχολείο στη συμπρωτεύουσα που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, ακολουθώντας ένα παιδοκεντρικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας που συμβάλλει τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην προσωπική καλλιέργεια των μαθητών του. 

Η αποστολή του…

Στόχος του είναι να εμφυσήσει στους μαθητές τη φιλοδοξία να γίνουν πολίτες του κόσμου, υπεύθυνοι και με αρχές, που αναζητούν με ενεργό τρόπο, κριτική σκέψη και ανοιχτό πνεύμα τη γνώση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι θεμελιώδεις αξίες του

πηγή:google

Πάθος για μάθηση

Δεσμεύεται να καλλιεργήσει τη φιλομάθεια σε ένα ασφαλές περιβάλλον που εκτιμά, σέβεται και στηρίζει τα παιδιά. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες, εργασίες και παιχνίδια, εμπλέκοντας εξίσου το νου, το σώμα και τα συναισθήματά τους, συνειδητοποιώντας έτσι πως αυτά μπορούν να τους βοηθήσουν να έχουν ισορροπία στην καθημερινότητα και τη ζωή τους.

Προσωπική καλλιέργεια

Ενθαρρύνει κάθε παιδί να κατακτήσει πλήρως το ακαδημαϊκό του δυναμικό και να αναγνωρίσει τη μοναδικότητα και την ατομικότητά του. Παρέχει τα εργαλεία και την κατάλληλη υποστήριξη προκειμένου να οδηγηθούν σταδιακά οι μαθητές/ – τριες, μέσα από την ανοιχτή έρευνα, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την προαγωγή του αναστοχασμού και του διαλόγου. Απώτερος στόχος του είναι η ουσιαστική κατανόηση και αφομοίωση της γνώσης, καθώς και η ενθάρρυνση των μαθητών για τη σταδιακή ενσωμάτωση αυτών των αρχών στη μελλοντική τους ακαδημαϊκή πορεία, προκειμένου να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεών τους.

Εκτίμηση της ποικιλομορφίας

Αναγνωρίζει πως οι διαφορετικές εκφάνσεις της ποικιλομορφίας συμβάλλουν ουσιαστικά στην εκπαίδευση και αγκαλιάζουν τα διαφορετικά υπόβαθρα και τις εμπειρίες ζωής της σχολικής μας κοινότητας, καλλιεργώντας στους μαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή κοινότητα, εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε, σε συνδυασμό με το εντατικό και καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, της κυρίαρχης γλώσσας της παγκόσμιας επικοινωνίας, να συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους άλλους ανθρώπους και με τον κόσμο στον οποίο ζουν.

Σεβασμός και υπευθυνότητα

Προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό, δίνοντας έμφαση στη σπουδαιότητα που έχουν η ενσυναίσθηση και η υπευθυνότητα στη σημερινή κοινωνία, και την προετοιμασία των μαθητών ώστε να γίνουν σωστοί δημοκρατικοί πολίτες με πνεύμα ελευθερίας και ατομικής υπευθυνότητας που να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους με υψηλό αίσθημα σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των άλλων, και την εμφύσηση του αισθήματος υποχρέωσης προς το κοινωνικό σύνολο και την ανθρωπότητα.

Γιατί στο Anatolia School:

Το Ανατόλια θεμελιώνει τη διαφορετικότητά του σε πολλά επίπεδα όπως στο μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα, στα στοιχεία αμερικανικής παιδείας που φέρνει στην Ελλάδα, ακόμα και στην ίδια την ιστορία του.

Το πρόγραμμα σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί το σχολείο είναι αυτό που ορίζεται από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει μαθήματα και δραστηριότητες που υπερβαίνουν αυτά που απαιτεί το Ελληνικό Κράτος.

Η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά και στους αποφοίτους του Ανατόλια απονέμεται απολυτήριο Λυκείου ισότιμο με αυτό των δημοσίων Λυκείων.

Μόνο στο αγγλόφωνο πρόγραμμα IB Diploma (2α και 3η Λυκείου) η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά στα αγγλικά, ενώ στους μαθητές που επιλέγουν να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα απονέμεται το IB Diploma, που αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Κράτος και θεωρείται επίσης ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των δημοσίων Λυκείων.

Tο Ανατόλια είναι πιστοποιημένο σχολείο από τον Ιnternational Baccalaureate Οrganization και εφαρμόζει το πρόγραμμα ΜΥΡ από τον Σεπτέμβριο του 2013. Το ΜΥΡ, χωρίς να παρεκκλίνει από τις απαιτήσεις του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος, παρέχει ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο βοηθούνται οι μαθητές, να συνδέσουν τη γνώση με την καθημερινή ζωή, τον πραγματικό κόσμο, και να αποκτήσουν κριτική σκέψη.

Οι δραστηριότητες του MYP είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να οδηγούν το μαθητή ν’ ανακαλύψει μόνος του τη γνώση, να ερευνήσει χρησιμοποιώντας την κριτική και δημιουργική του σκέψη. Οι μαθητές μέσα από αυτές τις αλληλεπιδράσεις δε μαθαίνουν απλά, αλλά επιπλέον μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, θεμελιώνουν δηλαδή δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους.

Αυτά τα στοιχεία κάνουν το Ανατόλια ξεχωριστό και παρέχει στους μαθητές και τις μαθήτριές του μία ποιοτική εκπαίδευση που συναντούμε σε ελάχιστα άλλα σχολεία στην Ελλάδα, ένα σχολείο που το χαρακτηρίζει η αγάπη που έχουν γι’ αυτό οι μαθητές του και όσο φοιτούν σε αυτό και αφού αποφοιτήσουν.

πηγή:anatolia.edu

Αφήστε τα σχόλιά σας, Ελάτε να γνωριστούμε!