Διεθνή Σχολεία ΙΒ

πηγή:google

Η ακαδημαϊκή γνώση για τα κορίτσια μας είναι κάτι που μας απασχόλησε από νωρίς ως ζευγάρι…Αναζητήσαμε με γνώμονα το καλύτερο που πιστεύαμε για εκείνες το πρόγραμμα που θα προλάβαινε ή θα τις προετοίμαζε όσο καλύτερα γινόταν για τις εξελίξεις στο μέλλον τους σε όλα τα επίπεδα. Επενδύσαμε, λοιπόν, για τις μικρές μας στην ακαδημαϊκή εκείνη γνώση που θα τις βοηθήσει αφού τη χρησιμοποιήσουν σωστά να φέρουν την καλύτερη δυνατή εσωτερική τους αλλαγή.

Σας γνωρίζουμε πιο κάτω το πρόγραμμα IB που παρέχουν τα διεθνή σχολεία και επιλέξαμε να ακολουθήσουμε.

Τα Διεθνή Σχολεία ΙΒ έχουν κοινή φιλοσοφία και δεσμεύονται να προσφέρουν υψηλού επιπέδου διεθνή εκπαίδευση.

Μόνο τα σχολεία που είναι πιστοποιημένα από τον Οργανισμό ΙΒ μπορούν να προσφέρουν κάποιο από τα τρία ακαδημαϊκά προγράμματά του: το Primary Years Programme (PYP), το Middle Years Programme (MYP) ή το Diploma Programme (Ακαδημαϊκό Απολυτήριο-IB DP) και επιπρόσθετα το Career-related Certificate.

Ο IBΟ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1968 στη Γενεύη της Ελβετίας από εκπαιδευτικούς, με στόχο το σχεδιασμό και την προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές μεθόδους. Σήμερα τα προγράμματά του υλοποιούνται από ιδιωτικά και κρατικά σχολεία σε πάνω από 158 χώρες.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών του IBO περιλαμβάνει τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα:

– το Primary Years Programme (3-12 ετών) για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

– το Middle Years Programme (11-16 ετών) για μαθητές Γυμνασίου έως και Α’ Λυκείου,

– το Diploma Programme (16-19 ετών) για μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου και

– το Career–relater Programme (16-19 ετών) που βοηθά μαθητές στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους.

IB Primary Years Programme (PYP)

Middle Years Programme (MYP)

Το MYP είναι δομημένο σε τρία επίπεδα: τα μαθήματα, τη σύνδεση των μαθημάτων μεταξύ τους αλλά και τη σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο και τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που θέλουμε να καλλιεργήσουμε στον μαθητή. Όλες οι διδακτικές δραστηριότητες σχεδιάζονται, ώστε να καλύπτουν ταυτόχρονα και τα τρία αυτά επίπεδα.

Το MYP κατανέμει τα διδακτικά αντικείμενα σε 8 ισότιμες ομάδες μαθημάτων, οι οποίες καλύπτουν τους τομείς της μητρικής γλώσσας, των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, των ανθρωπιστικών σπουδών, των ξένων γλωσσών, της τεχνολογίας, της φυσικής αγωγής και των καλλιτεχνικών.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, καθώς οι τομείς επικοινωνούν μεταξύ τους, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τον μαθητή. Στο μάθημα των Μαθηματικών, για παράδειγμα, κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα και στις Τέχνες χρησιμοποιούν τα σχήματα που κατασκεύασαν στα Μαθηματικά για να συνθέσουν το δικό τους έργο τέχνης.

Τα μαθήματα συνδυάζονται επίσης με την κοινωνική προσφορά, η οποία διδάσκεται τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δράσεις, αλλά και με την ατομική εργασία, μια σύνθετη και πρωτότυπη δημιουργική εργασία που υλοποιούν οι μαθητές στην τελευταία τάξη του MYP, την A’ Λυκείου.

Στόχος του μαθήματος δεν είναι απλά η μετάδοση και αναπαραγωγή της γνώσης, αλλά η ενίσχυση κρίσιμων δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές στη σχολική, επαγγελματική, αλλά και στην προσωπική τους ζωή. Οι εκπαιδευτικοί του MYP οργανώνουν το κάθε μάθημα με τρόπο που να διδάσκει στους μαθητές τα λεγόμενα “soft skills”, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες.

Τι είναι το Diploma Programme (Ακαδημαϊκό Απολυτήριο-IB DP)

Το International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) είναι ένα διετές πρόγραμμα που αντιστοιχεί στη Β’ και Γ’ Λυκείου και προετοιμάζει τους μαθητές για την είσοδό τους στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Οι μαθητές εγγράφονται στο πρόγραμμα ΙΒ DP μετά την ολοκλήρωση της Α’ Λυκείου. Το Δίπλωμα του ΙΒ DP είναι επίσης ισότιμο του ελληνικού Απολυτηρίου και απευθύνεται σε μαθητές που στοχεύουν σε σπουδές στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα σπουδών του IB DP διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα και αποτελείται από τον κορμό (core) που είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και από έξι ομάδες μαθημάτων:

1η) Μητρική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

2η) Ξένες Γλώσσες,

3η) Ανθρωπιστικές Επιστήμες,

4η) Επιστήμες,

5η) Μαθηματικά και

6η) Τέχνες.

Ο μαθητής επιλέγει συνολικά 6 μαθήματα, ένα μάθημα από καθεμία από τις πέντε πρώτες ομάδες και ακόμη ένα μάθημα που μπορεί να είναι από οποιαδήποτε ομάδα. Τρία ή τέσσερα μαθήματα πρέπει να είναι HL (high level) και τα υπολειπόμενα να είναι SL (standard level). Ο κορμός περιλαμβάνει μια προφορική παρουσίαση και μια εργασία 1600 λέξεων που σχετίζονται με τη θεωρία της γνώσης (TOK), μια εκτενής πραγματεία 4000 λέξεων (Extended essay) και τη συμμετοχή σε προγράμματα δημιουργικότητας, δραστηριότητας και υπηρεσίας (CAS projects). Πέραν του προγράμματος του IB Dilpoma, στους μαθητές διδάσκεται οπωσδήποτε το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και της Ιστορίας των τάξεων Β’ και Γ’ Λυκείου κατά το πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων που ισχύει.

Γιατί μπορεί να τα παιδιά μας να αποκτούν ακαδημαϊκή γνώση αλλά πρέπει να μάθουν να τη χρησιμοποιούν μόνα τους και με το σωστό τρόπο.

Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο διαβάστε επίσης “Πώς να επιλέξετε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο”

πηγή:diktio-kathigiton

Αφήστε τα σχόλιά σας, Ελάτε να γνωριστούμε!