Μέθοδος Μοντεσσόρι

talcmag.gr

Όλοι οι γονείς αναζητούν το κατάλληλο σχολικό περιβάλλον για το παιδί τους και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ακόμη πιο σημαντική η επιλογή, καθώς η προσχολική αγωγή έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη των παιδιών.

Τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι κρίσιμα και τα ερεθίσματα που θα λάβει είναι καθοριστικά για την εξέλιξή του στην ενήλικη ζωή.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν τη μέθοδο Μοντεσσόρι:

Η μέθοδος Μοντεσσόρι, την οποία ανέπτυξε η Μαρία Μοντεσσόρι γύρω στο 1900 στην Ιταλία για να εκπαιδεύσει τα φτωχά παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, είναι μια διαφορετική μέθοδος εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των παιδιών και όχι στην εκμάθηση.

Tα παιδιά στη μέθοδο Μοντεσσόρι απελευθερώνονται και αφήνονται στην επιθυμία τους για ανάπτυξη και μάθηση χωρίς περιττές απαγορεύσεις και “μη”.

Η μοντεσσοριανή τάξη αποτελεί ένα διαδραστικό περιβάλλον στο οποίο δεν κυριαρχεί η θεωρία, αλλά η πράξη και η βιωματική μάθηση μέσα από hands-on δραστηριότητες. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από αυτό το πλαίσιο από τη δική τους εμπειρία και με το δικό τους ρυθμό.

Η μοντεσσοριανή τάξη αποτελεί βιωματική μάθηση που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 0 – 24 ετών και χωρίζεται σε 4 στάδια ανάπτυξης (ηλικίες 0-6, 6-12, 12-18, 18-24 ετών). Σε κάθε τάξη υπάρχουν μεικτές ηλικίες, όπως και στην πραγματική ζωή. 


Αυτό που κάνει τη μέθοδο Μοντεσσόρι να ξεχωρίζει είναι ότι τα παιδιά αποκτούν κοινωνικές  δεξιότητες και να μαθαίνουν σωστούς τρόπους συμπεριφοράς χωρίς την παρέμβαση του μοντεσσοριανού δασκάλου και παιδαγωγού.

 Στην πραγματικότητα, ο στόχος της είναι να δημιουργήσει παιδιά ώριμα και κοινωνικά που να αγαπούν τη μάθηση και όχι να τη βλέπουν σαν ένα βάρος και μία διαδικασία που ανυπομονούν να τελειώσει. 

Η μοντεσσοριανή μέθοδος ακολουθεί το ρυθμό του κάθε παιδιού και το αφήνει ελεύθερο να επιλέξει μέσα από πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, τι είναι αυτό με το οποίο θέλει να ασχοληθεί χωρίς παρεμβολές και διακοπές από τρίτους.

Τα μαθήματα της μεθόδου Μοντεσσόρι γίνονται κατανοητά μέσω των αισθήσεων και γι’ αυτό το λόγο η Μαρία Μοντεσσόρι είχε δημιουργήσει και εποπτικό υλικό (εικόνες, ταινίες, ηχογραφημένες ομιλίες, φυσικά υλικά, στερεά γεωμετρικά σχήματα, γράμματα από άμμο, χρωματιστά σφαιρίδια για την εκμάθηση αριθμητικής).

Μέσα σε μία μοντεσσοριανή τάξη υπάρχει μόνο ένα από κάθε αντικείμενο και έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να είναι υπομονετικά και να περιμένουν τη σειρά τους για να πάρουν αυτό που εκείνη τη στιγμή το έχει κάποιος άλλος.

Αυτά τα υλικά της μεθόδου Μοντεσσόρι οδηγούν τα παιδιά στην κατανόηση του σύνθετου λεξιλογίου και στην ανακάλυψη των αφηρημένων ιδεών μέσω της πρακτικής χρήσης συγκεκριμένων αντικειμένων που κατασκευάζονται για αυτόν ακριβώς το σκοπό.

Ο μοντεσσοριανός δάσκαλος παρέχει στα παιδιά ένα περιβάλλον, όπου αυτά έχουν την ελευθερία και τα εργαλεία για να δώσουν μόνα τους απαντήσεις στις δικές τους ερωτήσεις και να μάθουν πώς να αναζητούν νέες γνώσεις μόνα τους.

Ο δάσκαλος της μεθόδου Μοντεσσόρι δεν στέκεται στη μέση της αίθουσας, αλλά στην άκρη και παρατηρεί. Ο δάσκαλος που χρησιμοποιεί τη μοντεσσοριανή μέθοδο σέβεται το κάθε παιδί σαν ξεχωριστή προσωπικότητα και το βοηθά να μάθει να σέβεται τους άλλους ανθρώπους και τα αντικείμενα στο περιβάλλον.

Όλοι μαζί – δάσκαλος και μαθητές- αποτελούν μία κοινότητα. Το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου είναι μία τάξη αυτορρυθμιζόμενη.

Για πιο λόγο να επιλέξει κάποιος τη μέθοδο Μοντεσσόρι

Το να επιτρέπεται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας να κάνουν τις δικές τους επιλογές με βάση τις δικές τους επιθυμίες χωρίς την καθοδήγηση των ενηλίκων θέτει ένα ισχυρό θεμέλιο για την ανάπτυξη ικανών παιδιών.

Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο διαβάστε επίσης

“Διεθνή Σχολεία ΙΒ”

πηγή:schooling.gr

 

Αφήστε τα σχόλιά σας, Ελάτε να γνωριστούμε!